ANOE

Presentació Què Oferim? Activitats Formació Projectes Equip
   
   

Què oferim?

 
   
  Programa EIDIP'S  
 

EIDIP'S (Equip Itinerant de Diagnòstic i Intervenció Psicopedagógica i Sistèmica).

Es tracta d’un equip pluridisciplinat i itinerant, que des d’un enfocament sistèmic, dóna suport psicopedagògic a nens i nenes amb dificultats socioeconòmiques, psicològiques, afectiu-emocionals, conductuals i d’aprenentatge.

En el nostre treball partim d’un diagnòstic individualitzat psicopedagògic que ens situa davant el punt d’inici de la dificultat o les necessitats de cada nen. La intervenció, al ser sistémica, no es centra exclusivament en els nens sinó que també té en compte a la familia i els professors implicats en el seu aprenentatge.

La nostra tasca és realitzada íntegrament per professionals titulats en les especialitats concretes de la intervenció que desenvolupen: psicòlegs, psicopedagogs, pedagogs, mestres d’EE, logopedes, psicomotricistes i integradors socials. Tots els nostres professionals són especialistes en Pedagogia Sistémica i intervenció familiar sistèmica.

 
 
  Lab  
 

Dut a terme mitjançant tallers de Constel·lacions Sistèmiques.

Són sessions terapèutiques, obertes, dirigides al públic en general i també als pares dels nens i nenes del Programa EIDIP’S, en la seu de la nostra Associació. Aquesta experiència té la finalitat  d’ajudar a solucionar aquells problemes, o aquelles dificultats que preocupen en torn a una persona o a la seva família.

Aquestes sessions es realitzen mitjançant l’enfocament sistèmic de Bert Hellinger.

 
 
  Assessorament  
 

Aquest assesorament va dirigit a mestres, psicopedagogs, psicòlegs, integradors socials, treballadors socials, educadors socials i en definitiva tots aquells professionals que en la seva pràctica interactuïn amb problemàtiques familiars i socials.

Es tracta de tallers vivencials, mitjançant moviments sistèmics, basats en la Pedagogia Sistèmica de Bert Hellinger, amb l'objectiu d'ajudar, orientar i solucionar dificultats relacionades amb la pràctica professional.

 
 
  Programa d'Aprenentatge  
 

Servei, Pràctiques i Activitats reconegudes  com a lliure elecció per la UB.
En col·laboració amb la Universitat de Barcelona, obrim aquest programa, amb la finalitat de facilitar el treball de camp, amb contacte directe dels estudiants amb les escoles, els tallers i els grups de treball, diagnòstic i intervenció; sempre tutoritzats i acompanyats pels professionals corresponents.

 
 
  Programa de Recerca  
 

En  col·laboració amb el grup de Recerca i Innovació Educativa del Departament MIDE de la UB, DIE’S (Diversitat i Inclusió Educativa Sistèmica).